Profil - Attila Hires - Stavebná činnosť

Prejsť na obsah

Profil

Sme modernou stavebnou firmou na regionálnom stavebnom trhu. Vieme sa prispôsobiť, pružne a efektívne reagovať na výzvy, ktoré prináša vývoj spoločnosti a zmeny na stavebnom trhu. Neustály rozvoj a investície do nových technológií a do ľudského kapitálu nám prináša výhody v boji s konkurenciou. V súčasnosti firma zvyšuje počet kmeňových zamestnancov. Vlastníme moderné stavebné stroje, mechanizmy, nákladné a dodávkové vozidlá, aj malú stavebnú mechanizáciu.   
Prosperita firmy sa opiera o 3 piliere:
1.     Realizácia pozemných a jednoduchých inžinierskych stavieb
2.     Služby stavebnými strojmi, mechanizmami a nákladnými autami
3.     Búracie práce, recyklácia a zhodnocovanie stavebného odpadu
 Realizujeme pozemné a jednoduché inžinierske stavby malého aj väčšieho rozsahu. Firma je schopná realizovať stavby ako generálny dodávateľ. Spolupracujeme s dodávateľmi stavebných materiálov a s poddodávateľmi rôznych profesií. Na veľkých stavebných projektoch sa zúčastňujeme ako poddodávateľ.
   Našim hlavným cieľom je poskytovať zákazníkom komplexné a kvalitné služby so zachovaním profesionality a korektnosti, ponúkať najlepší pomer kvality a ceny.
Naše certifikáty

Návrat na obsah