Úvod - Attila Hires - Stavebná činnosť

Prejsť na obsah

Úvod

Vážení obchodní partneri,
V stavebníctve pôsobím od roku 1985 ako stavebný technik.  V predošlých pôsobiskách som sa podieľal na realizácii viacero významných stavieb pre náročných investorov ako EVO Vojany, Chemko Strážske, Slovtransgas (SPP), Transpetrol.
Firma Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ, so sídlom vo Veľkých Kapušanoch bola založená v roku 2002 ako fyzická osoba.
     S veľkou dávkou nadšenia, skromnosti a vytrvalosti bola firma budovaná z nuly.  Po rokoch sa podarilo vybudovať korektné dodávateľsko – odberateľské  vzťahy na základe vzájomnej dôvery partnerov. Dobrá kombinácia dôvery a legitímnych obchodných záujmov nás posúva vpred.
      Výsledkom 20 ročnej intenzívnej a vytrvalej práce je moderná malá firma s modernou stavebnou mechanizáciou, stabilní tím kmeňových zamestnancov a mnoho úspešne realizovaných projektov.
     Na záver patrí veľká vďaka všetkým mojím zamestnancom, obchodným partnerom a každému, ktorí mi pomáhali a podporovali  v mojej úspešnej 20 ročnej podnikateľskej činnosti.  
Vo Veľkých Kapušanoch   2022
  • priame a priateľské jednanie
  • pracujeme s ohľadom na každý detail
  • používame profesionálne náradie a nástroje
  • sme spoľahlivý partner
  • prísna platobná disciplína
Návrat na obsah